Vapo – Artikkeli – Voiko tämä olla Suomessa mahdollista?

30.5.2014 8.07 | Ahti Martikainen, Vapo Oy

Minkähänlainen riemu repeäisi valtakunnan mediassa, jos eduskunta olisi säätämässä seuraavanlaista lainsäädäntöä.

Koska Suomessa on niin äärettömän vähän metsää, niin tästä lähtien suhteellisen kauniista hoidetusta metsästä ei saa enää hakata sellupuuta,  jos sitä käytetään sanomalehtipaperin painamiseen.

Samasta metsästä voisi kyllä hakata vaikka kaikki puut, jos niistä tehdään talouspaperia, halkoja tai vaikka paperia, jolle painetaan aikakauslehtiä tai runokirjoja.

Sama metsä samat puut, mutta vain yhden lopputuotteen osalta puunkäyttö voitaisiin kieltää, koska se uhkaisi paikallisesti alueen luontoarvoja.

Joroisten Biolämpölaitos vastaanotettu

IMG_20140529_105531

Sain tämän tiedotteen julkaistavaksi 30.5.2014.

hyvapaatos

Itä-Savo julkaisi tiedotteen tässä muodossa lauantaina, 31. toukokuuta 2014. Huomioni kiinnittyi seuraaviin ydinkohtiin:

 1. Koeajot suoritettiin kevään aikana onnistuneesti ja laitos tuottaa lämpöä kuntalaisille uusiutuvasta energiasta.
 2. Biolämpölaitos vastaanotettiin metsähakkeella toimivana laitoksena.
 3. Vastaanoton neuvottelut saatiin päätökseen hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä.
 4. Lämpölaitoksen myyminen vahvimmalle ostajaehdokkaalle on sekin ratkaistu.
Toimittajan Technorati merkinnät: ,,

Metsäalalla on huutava työvoimapula | Lastuja

wpid-IMG_20130920_113613.jpg

http://www.lastuja.fi/metsaalalla-on-huutava-tyovoimapula

Metsäalalla on huutava työvoimapula

28.5.2014 klo 9.28

Metsäteollisuutta on haukuttu auringonlaskun alaksi. Rakennemuutoksen aikana julkisuuden välittämät mielikuvat metsäteollisuudesta eivät ole innostaneet nuoria hakemaan alan koulutukseen tai töihin.

Nyt kuitenkin aurinko on nousemassa. Viimeaikaiset  investointisuunnitelmat  lisäisivät suomalaisen puun käyttöä huomattavasti. Lisäys voi olla jopa 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Merkittävä osa uusien investointien tuomista uusista työpaikoista syntyy puuraaka-aineen hankintaketjuun, eli puun korjuuseen ja kuljetukseen. Jo nyt meillä on pulaa ammattitaitoisista metsäkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajista.

Kuljettajatarve kasvaa nopeasti, kun uudet investoinnit etenevät lähivuosina. Tällä hetkellä valmistuu noin 400 uutta kuljettajaa vuosittain, mikä ei riitä työelämän tarpeisiin.

Tutkimuksen mukaan osaavan työvoiman puute on yksi merkittävistä esteistä puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten kannattavalle kasvulle (Soirinsuo 2012).

Metsätehon laskelmien mukaan ilmoitettujen investointien toteutuminen, ennustettu puun energiakäytön kasvu ja työvoiman eläköityminen nostavat uuden työvoiman tarpeen lähivuosina noin 1300 henkeen vuodessa. Uusia metsäkoneenkuljettajia tarvitaan 800 ja puutavara-autonkuljettajia 500. Alan koulutusohjelmiin tarvittaisiin pikaisesti lisää uusia opiskelijoita.

Keitele Groupin liimapuutehdas Kemijärvelle

keitele_lappitimber

Alueuutisissa kerrottiin, että Keitel Forest teki hyvän tuloksen viime vuonna. Liikevaihto on kasvanut ja yritys hankki lisäkapasiteettia Aljärveltä ja rakentaa uuden liimapuutehtaan Kemijärvelle.

Keiteleen mittava mekaanisen puunjalostuksen laajennustyö on käynnistynyt. Yhtymään kuuluva Lappi Timber Oy rakentaa liimapuuta sekä muita puuperäisiä tuotteita tuottavan ja kaupallistavan tuotantolaitoksen Kemijärvelle.

Keitele Groupin konsernijohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio, julkaisi yhtiön investointisuunnitelman18.9.2013. Yhtiö sai hankkeeseen runsaat 4,5 miljoonaa euroa kehittämisavustusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Hankkeeseen osallistuu myös Euroopan aluekehitysrahasto.

Helsingin Sanomien mukaan Keitele Group on pääomistajana uudessa yrityksessä, joka rakentaa Kemijärvelle uuden sahan ja liimapuulinjan lakkautetun sellutehtaan tontille (Stora Enso). Investointi on arvoilta 30 miljoonaa euroa, ja toisi Kemijärvelle 70 uutta työpaikkaa.

Nordautomation

Nordautomation Oy:ltä tilattiin, alla olevan kirjoituksen mukaan huhtikuussa 2014 suurkapasiteettinen tukinlajittelulaitos ja tukkien sahan syöttö sekä kuoren käsittelylaitteistot.

 • Tilauksen arvo on 5 miljoonaa euroa.
 • Toimitusaikataulu on tiukka.
 • Uusi laitos on toiminnassa joulukuussa 2014.

nordakeitel

Kuvassa: (vasemmalta oikealle) myyntijohtaja Keijo Lamminen, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio, Hallituksen puheenjohtaja Pauli Ojala, toimitusjohtaja Juha Hakala.

Keitele Group on vuodesta 1981 toiminut perheyritys, jonka liikevaihdoksi arvioidaan tänä vuonna 135 miljoonaa euroa. Sillä on yli 300 työntekijää pääasiassa Keiteleellä, Pohjois-Savossa. Sen suurimmat markkina-alueet ovat Japani ja Eurooppa.

Keiteleelle yhtiö rakensi hiljattain  toisen liimapuun puristinlinjan, mikä lähes kaksinkertaisti sen liimapuun tuotannon. Kemijärven –hanke lisää liimapuun tuotantoa entisestään.

Tuotantolaitoksen sijoittamiseen Kemijärvelle kannusti tieto pohjoisen hyvästä puunkasvusta sekä ensiharvennusiässä olevat Osaran aukeat. Niistä voi korjata pikkutukkeja sahateollisuudelle.

Keitele Groupin kotisivujen Ajankohtaista 15.04.2014 kertoo: Lappi Timber Oy:n konehankinnat on tehty:

Kemijärven koneet ja laitteet on pääosin tilattu.

 • Tukkilajittelu, sahan tukkipöytä ja kuorimon kuljettimet toimittaa Nordautomation Oy
 • Sahalinjan toimittaa Veisto Oy
 • Alasahan seulat ja kuljettimet toimittaa Kit-Sell Oy
 • Tuorelajittelun, rimoituksen, kuivalajittelun ja paketoinnin toimittaa Renholmen Ab
 • Lämpölaitoksen leijupetikattilan toimittaa Renewa Oy
 • Sahatavarakuivaamot toimittaa Jartek Oy
  Laatumittarin toimittaa FinScan Oy
 • Investointien kustannusarvio on noin 30 Meur.
 • Maansiirto ja rakennustyöt ovat alkaneet 8.4.2014.
 • Sahauksen koekäyttö alkaa joulukuulla 2014.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio,
puh. 0400 375 009, 020 746 9200
Toimitusjohtaja Pekka Tuovinen,
puh. 0400 291 715

Tehtaita suljetaan, tuotantoa laajennetaan

tehtaat_sulkemiset_investoi

“Suomi elää metsästä” nousee tapetille ja julkisuuden valokeilaan jälleen. Perinteinen savupiipputeollisuus ei ole vielä heittänyt pyyhettä kehään. Julkisuudessa puhutaan uusista investoinneista.

Puun käyttö kasvoi viime vuonna kolmanneksella ja tulevat investoinnit lisäävät havupuun kysyntää ja käyttöä entisestään. Selluteollisuudessa on imua ja sahojen käyttöasteet ovat pysyneet korkealla tasolla.

Metsäsektori ei suostu taantuvaksi “savupiipputeollisuudeksi”. Toimiala tarjoaa uusia prosessiratkaisuja, puhutaan biojalostamoista, jotka tuottavat sellun lisäksi myös muita jakeita osana biotaloutta.

Mekaanisen puunjalostuksen jalosteet avaavat uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Puurakentaminenkin etenee. Kuulin hiljattain jyväskyläläisten hankkeesta rakentaa 8-kerroksinen puutalo.

Metsäteollisuuden investoinnit nousussa

nordamainos

Metsäteollisuuden pitkä korpivaellus on päättymässä. Puukauppa on vilkasta. Sellupuun kysyntä nousi kolmanneksella viime vuonna.

Metsä Group kertoi hiljattain miljardi-investoinnistaan Äänekoskelle: Biojalostamon rakentaminen etenee YVA-vaiheeseen.

Sellun, paperin ja sahatavaran kysyntä on kasvanut tasaisen varmasti. Metsäyhtiöiden käyttöasteet ovat korkealla tasolla. Patoutunut investointitarve näyttää irtautumisen merkkejä sekä sellutehtailla että sahoilla.