Kyllä minä maksan sen nikkelimarkan, jonka olen sulta lainannut

”Kyllä minä maksan sen nikkelimarkan, jonka olen sulta lainannut”, koska Nikkelin hinta on tänä vuonna laskenut 52 prosenttia. Miten käy Sotkamon uudelle kaivokselle? Joudutaanko Talvivaarassa aloittamaan tuotantokustannukset alittavilla myyntihinnoilla? Kajaanin paperitehdas suljetaan vuoden loppuun mennessä? Onko Talvivaaran kaivosyhtiöllä voimia viedä bioliuotusmenetelmään perustuvaa hanketta eteenpäin nykyisellä hintatasolla?

Talvivaaran avainteknologia on biokasaliuotus, jonka avulla metallit rikastetaan malmista. Tämän teknologian ansiosta malmivarantoja voidaan hyödyntää kustannustehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla käyttäen hyväksi alueella luonnostaan esiintyviä bakteereja.

Kauppalehdessä blogaava Solaris voinee valottaa, mitä biokaasuliotus ja paikallisten mikrobien hyödyntäminen tarkoittaa? Ymmärtääkseni ratkaisu on ympäristöystävällinen vesistöjen kannalta, jos nyt kaivostoimisto voi sitä olla. Isot koneethan siellä jylläävät, metsää on kaadettu valtavasti, maa-ainesta siirretään huikeita määriä.

Näin kirjoitti nikkelimarkasta Timo Tolsa Tekniikka ja Talous –lehdessä 23.11.2006.

”Kyllä minä maksan sen nikkelimarkan, jonka minä olen sulta lainannut. Olethan jo varmaankin ollut sitä vailla ja kauankin markkaasi kaivannut”, Georg Malmstén lauleli Tatu Pekkarisen sanoittamassa iskelmässä vuonna 1937. Samoihin aikoihin Petsamon Kaulatunturiin Kolosjoelle rakennettiin tuotantolaitoksia Euroopan suurimman nikkelilöydöksen hyödyntämiseksi.

Seitsemänkymmentä vuotta myöhemmin…Talvivaaran kaivos on viittä vailla valmis. Sotkamon kunnassa rakentaminen on ollut vilkasta. Uusia tontteja on myyty, usko tulevaisuuteen on matkailupitäjässä vahva. Palveluliiketoiminnan rinnalle on luvassa 24 lihavaa vuotta nikkelin tuotannon kautta.

Näin kertoo Wikipedia:

Talvivaaran kaivos on Sotkamon kunnan alueella rakenteilla oleva kaivos, jonka on tarkoitus hyödyntää Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymiä. Talvivaaran esiintymät ovat yksi Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Esiintymien malmivarat arvioidaan 336 miljoonaksi tonniksi ja ne riittävät vähintään 24 vuoden tuotantoon. Kaivoksen on myös tarkoitus tuottaa kuparia, sinkkiä ja kobolttia. Tuotanto on tarkoitus aloittaa vuoden 2008 lopussa. Nikkelin tuotantomääräksi on arvioitu 33 000 tonnia vuodessa. Arvioidut sinkin, kuparin ja koboltin tuotantomäärät ovat 60 000, 10 000 ja 1 200 tonnia vuodessa. Kaivoksesta saatavan malmin rikastamiseen on tarkoitus käyttää bioliuotusmenetelmää. Kaivos tarjoaa valmistuttuaan työtä n. 400 hengelle. Osa uusista työntekijöistä on tarkoitus työllistää Paltamon täystyöllisyysprojektin kautta. Kaivos aloitti toimintansa 1. lokakuuta 2008.

Talvivaara Media kirjoittaa 8.11.2007 näin:

Talvivaaran kaivoksen rakentamistyöt Sotkamossa ovat edenneet kesän ja syksyn aikana aikataulussa, mikä mahdollistaa tuotannon aloittamisen suunnitelmien mukaisesti vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana. Vesien hallintajärjestelmät ja maarakennustyöt saatiin vietyä vaiheeseen, joka mahdollistaa metallipitoisen veden turvallisen käsittelyn kaivosalueella. Tämän ansiosta irtomaiden poisto malmin päältä voitiin aloittaa Kuusilammen esiintymän alueella aikataulun mukaisesti lokakuun lopussa.

Talvivaaran Media kirjoitti 1.10.2008: Metallisulfidien tuotanto Talvivaaran kaivoksesta on alkanut suunnitelman mukaisesti 1. lokakuuta 2008. Metallituotanto alkoi aikataulussa aivan kuten louhinta huhtikuussa sekä malminkäsittely ja biokasaliuotus heinäkuussa.

Raaka-aineiden markkinat ovat lehtitietojen mukaan romahtaneet. Juttelin aiheesta myös veljeni kanssa, joka tarkastelee kaivosteollisuuden kehitystä Sidneystä käsin. Toivotaan parasta. Talvivaaran kaivoshanke on Kainuulle suuri lupaus. Sen pitäisi korvata entisen leivän isän eli Kajaani Oy Puutavarayhtiön jälkeistä luonnonvaroihin perustuvaa teollista kehitystä.

Iltarukouksissanne voisitte vihjaista Ukko-Jumalalle nikkelin maailmanmarkkinahinnan korotustarpeista. Nyt tarvitaan empaattisen yläkerran herran apua.