Luova Luokka Lintukodossa

Vaihtoehtoja blogissasi kirjoitit: „Työtä, työtä, työtä…Teollisuus, ja varsinkin raskasteollisuus on globaalin muutoksen virrassa eikä enää tarjoa samaa turvaa, kuin ennen.“

Muutos kohti palveluja ja aineetonta tulee lisääntymään. Yhdysvalloissa työpaikat ovat yllättäen lisääntyneet. Työtä löytyy terveydenhoidosta, ravintola- ja palvelualoilta. Metsäteollisuutemme kypsyy kohti kutistumista. Kännykkäihmeemme on menestynyt kauan. Tällä hetkellä on vaikea ennakoida, missä uudet tulevaisuudet toimialat ovat. Innovoinnista puhutaan, mutta puheet keskittyvät menetelmään ja prosessiin. Mitä pitäisi innovoida ja kehittää? Siihen eivät enää suomalaiset näkemykset riitä.

Open Source Innovation Methodology edellyttää maailmanlaajuista yhteyttä ja yhteistyötä kuluttajien kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö on välttämätöntä. En oikein vielä hahmota, miten valmiita me suomalaiset olemme tähän. Haluaisimme jatkaa omia puuhastelujamme omassa lintukodossamme, mutta kansalliset markkinamme ovat niin pienet, että sille ei ole olemassa edellytyksiä.

  1. Innovatiivisuutta ja tuotekehityslähtöistä asennetta tarvitaan
  2. Siirtyminen protoiluun, keksimiseen ja innovatiivisuuteen
  3. Kyky viedä projektit hallitusti ja tavoitteiden mukaisesti loppuun on kullan arvoinen
  4. Luova luokka on kapea näkemys maailmasta: olemme kaikki luovia
  5. Luovuuden ja innovatiivisuuden ansaintamallit syyniin

Innovation

Advertisements